Little  Alchemy 2 (Mały Alchemik 2) - podpowiedzi, kombinacje Little Alchemy 2 to kontynuacja popularnej gry Mały Alchemik (Little Alchemy). Ale czy na pewno?Little Alchemy 2 to gra logiczna, w której naszym zadaniem jest łączenie różnych elementów w celu stworzenia nowych obiektów i odkrycie wszystkich 720 elementów w grze.

Po uruchomieniu gry, poprzez przeglądarkę (Little Alchemy 2) lub aplikację (na telefonie komórkowym) na ekranie pojawią się podstawowe elementy, takie jak woda, ogień, ziemia i powietrze. Aby stworzyć nowy element, wybieramy dwa elementy, które chcemy połączyć, a następnie przeciągamy je na siebie. Kiedy połączymy dwa elementy, powstanie nowy obiekt.

Zgodnie z nazewnictwem Little Alchemy 2 jest kontynuacją bardzo udanej pierwszej wersji gry. Wszystko jednak wskazuje na to, że poza jakimś drobnym efektem animacji przy łączeniu dwóch elementów, to jednak wersja z numerem 2 jest krokiem wstecz. Dlaczego? Jest kilka jaskrawych wskaźników takiego stanu rzeczy:
- grafika poza nową skórką, która głównie zmieniła kolor podstawowy, innymi grafikami dla poszczególnych rzeczy, niewiele się zmieniła, względnie uszczupliła;
- brak jest statystyk na głównej planszy;
- nie ma podpisów elementów na planszy;
- jest tylko jeden język: angielski, co urasta już do głównego problemu tej wersji i zasadniczo pozostawia ją nieużywalną, zważywszy, że wersja numer jeden działa w różnych językach: angielski, hiszpański, portugalski, francuski, polski, włoski, holenderski, norweski oraz szwedzki.

Pozostałe różnice, które przemawiają na korzyść wersji nr 2 to:
- Little Alchemy 2 - zawiera znacznie więcej elementów niż pierwsza wersja gry. W Little Alchemy było 560 elementów, a w Little Alchemy 2 jest ich aż 720;
- w nowej wersji elementy zostały podzielone na kategorie, co ułatwia ich wyszukiwanie. Kategorie obejmują takie dziedziny jak flora, fauna, człowiek, narzędzia i wiele innych;
- nowa wersja ma kilka nowych narzędzi, które ułatwiają grę, w tym tryb nocny i funkcję zamrożenia elementów.

W grze Little Alchemy 2 są dostępne następujące połączenia, podpoweidzi, kombinacje (w chwili obecnej wyłącznie w języku angielskim):

Litera A:

Air + Air = Pressure
Air + Earth = Dust
Air + Egg = Bird
Air + Fire = Energy
Air + Glass = Window
Air + Ice = Snow
Air + Lava = Volcano
Air + Life = Bird
Air + Plant = Garden
Air + Stone = Sand
Air + Sugar = Cotton Candy
Air + Tree = Leaves
Air + Water = Rain
Airplane + Airplane = Airport
Airplane + Bird = Goose
Airplane + Car = Airport
Alcohol + Fruit = Sangria
Alcohol + Juice = Wine
Alien + Meat = Alien Autopsy
Alien + Monster = Predator
Angel + Fish = Flying Fish
Ant + Meat = Antlion
Ant + Sugar = Ant Hill
Ant Hill + Beetle = Ant
Ash + Fruit = Dates
Ash + Grass = Mushroom
Ash + Human = Phoenix
Ash + Meat = Ham
Ash + Metal = Silver
Axe + Wood = Lumberjack

Litera B:

Bacon + Human = Cannibal
Bacteria + Milk = Yogurt
Bacteria + Sea = Plankton
Banana + Bacteria = Mold
Banana + Plant = Banana Bread
Banana + Time = Ripe Banana
Bat + House = Batcave
Beach + Fish = Seagull
Bee + Grass = Pollen
Bird + Carrot = Birdhouse
Bird + City = Pigeon
Bird + Fish = Penguin
Bird + Fruit = Fruit Bat
Bird + House = Birdhouse
Bird + Human = Angel
Bird + Metal = Airplane
Bird + Milk = Bat
Bird + Statue = Pigeon
Bird + Tree = Nest
Bird + Worm = Caterpillar
Blood + Human = Vampire
Blood + Meat = Steak
Boat + Fabric = Sailboat
Boat + Glass = Ship in a Bottle
Boat + Juice = Lemonade
Boat + Lake = Steamboat
Boat + Meat = Fishing
Boat + Metal = Submarine
Boat + Paper = Origami
Boat + River = Rafting
Boat + Sea = Ship
Boat + Steam = Steamboat
Boat + Water = Ship
Boat + Wheel = Paddleboat
Boat + Wood = Canoe
Bone + Meat = Steak
Bread + Human = Carbohydrates
Bread + Meat = Sandwich
Brick + Concrete = Building
Brick + Fire = Oven
Broom + Thread = Sweater
Butter + Milk = Buttermilk
Butter + Time = Cheese
Butterfly + Flower = Butterfly Bush
Butterfly + Life = Cocoon

Litera C:

Cactus + Desert = Oasis
Cactus + Sand = Desert
Campfire + Meat = Barbecue
Candle + Wax = Honey
Car + Ice = Ice Cream Truck
Car + Sheep = Wool Car
Castle + Dragon = Dragons Lair
Cat + Cheese = Mousetrap
Cat + Fish = Catfish
Caviar + Fish = Sushi
Cellphone + Mountain = No Signal
Charcoal + Metal = Iron
Cheese + Fire = Fried Cheese
Cheese + Meat = Cheeseburger
Cheese + Mouse = Mouse Trap
Cheese + Time = Aged Cheese
Chicken + Egg = Chick
Chicken + Fabric = Feather
Chicken + Meat = Fried Chicken
Chicken + Nest = Egg
Chimney + House = Fireplace
Chocolate + Sugar = Chocolate Bar
Christmas Stocking + Fireplace = Christmas Presents
Christmas Tree + Lightbulb = Christmas Lights
Christmas Tree + Snow = Christmas Tree Ornament
Church + Human = Priest
Cigarette + Smoke = Cancer
City + Park = Central Park
Clay + Life = Golem
Clock + Egg = Egg Timer
Cloud + Fire = Explosion
Cloud + Pressure = Rain
Coal + Metal = Gold
Coal + Pressure = Diamond
Coal + Sun = Solar Cell
Coal + Sun = Solar Panel
Coal + Water = Oil
Coal + Wheat = Rye
Coconut + Milk = Pina Colada
Cold + Rain = Snow
Computer + Human = Cyborg
Computer + Keyboard = Typing
Computer + Tool = Programming
Computer + Wire = Internet
Container + Fire = Molten Steel
Cookie Dough + Heat = Chocolate Chip Cookies
Corn + Farmer = Corn Maze
Corpse + Earth = Fossil
Corpse + Electricity = Frankenstein
Corpse + Soil = Fossil
Cow + Farmer = Milk
Cow + Milk = Cheese
Crayon + Paper = Coloring Book
Crystal Ball + Light = Disco Ball

Litera D:

Desert + Plant = Cactus
Desert + Sand = Dune
Desert + Water = Oasis
Diamond + Gold = Ring
Diamond + Pressure = Carbon
Diamond + Ring = Engagement Ring
Diamond + Tool = Diamond Cutter
Diamond + Water = Ice
Dirt + Grass = Field
Dirt + Sand = Clay
Dog + Meat = Hotdog
Dough + Fire = Bread
Dragon + Fire = Ash
Dragon + Metal = Gold
Dragon + Sword = Excalibur
Dream + Night = Nightmare
Drunk + Car = Car Crash

Litera E:

Earth + Grass = Field
Earth + Lava = Volcano
Earth + Metal = Ore
Earth + Metal = Plow
Earth + Rain = Plant
Earth + Seed = Tree
Earth + Time = Mountain
Earth + Tools = Field
Earth + Worm = Soil
Egg + Fire = Fried Egg
Egg + Life = Chicken
Egg + Sand = Turtle
Egg + Swamp = Lizard
Electricity + Human = Electroshock Therapy
Electricity + Metal = Wire
Electricity + Solar Cell = Solar Panel
Energy + Air = Wind
Energy + Earth = Dust
Energy + Explosion = Atomic Bomb
Energy + Fire = Plasma
Energy + Glass = Light Bulb
Energy + Metal = Electricity
Energy + Milk = Butter
Energy + Volcano = Eruption
Energy + Water = Steam

Litera F:

Fabric + Human = Clothes
Fabric + Thread = Needle
Farm + House = Barn
Feather + Human = Angel
Feather + Paper = Quill
Field + House = Farm
Field + Sunflower = Sunflower Oil
Field + Wheat = Bread
Fire + Earth = Lava
Fire + Grass = Tobacco
Fire + House = Fireplace
Fire + Leather = Ash
Fire + Meat = Steak
Fire + Oil = Explosion
Fire + Oil = Smoke
Fire + Sand = Glass
Fire + Sea = Salt
Fire + Ship = Steamboat
Fire + Stone = Metal
Fire + Sugar = Candy
Fire + Tool = Fireman
Fire + Tree = Ash
Fire + Water = Alcohol
Fire + Wood = Charcoal
Fire + Wool = Ash
Firefighter + House = Fire Station
Fish + Meat = Sushi
Fish + Water = Aquarium
Fishing Rod + Fish = Fishing
Flag + Mountain = Summit
Flour + Water = Dough
Flower + Fruit = Apple
Flower + Garden = Bouquet
Flower + Grass = Garden
Flower + Life = Pollen
Flower + Paper = Gift Wrap
Flower + Rain = Plant
Flower + Rainbow = Rose
Flower + Sun = Sunflower
Flower + Tree = Bouquet
Flower + Water = Tea
Forest + House = Log Cabin
Forest + Life = Wild Animal
Fossil + Pressure = Oil
Fruit + House = Kitchen
Fruit + Tree = Orchard
Fruit + Yogurt = Smoothie

Litera G:

Garden + Fruit = Fruit Tree
Garden + House = Greenhouse
Garden + Tool = Lawn Mower
Garden + Water = Fountain
Gasoline + Metal = Car
Ghost + House = Haunted House
Glass + Grass = Bamboo
Glass + House = Skyscraper
Glass + House = Window
Glass + Ice = Iceberg
Glass + Metal = Glasses
Glass + Sand = Hourglass
Glass + Tool = Telescope
Glass + Water = Ice Cube
Glass + Wax = Candle
Glass + Wine = Champagne
Grass + Lizard = Snake
Grass + Metal = Scissors
Grass + Rope = Net
Grass + Sun = Hay
Grass + Sun = Lawn
Grass + Vegetable = Asparagus
Grass + Worm = Ant
Gravel + Water = Sand

Litera H:

Hammer + Metal = Sword
Hammer + Wood = Nail
Hay + House = Barn
Hay + Human = Scarecrow
Hay + Human = Work
Hay + Livestock = Cow
Hay + Needle = Haystack
Helicopter + Hospital = Air Ambulance
Honey + Bee = Hive
Honey + Tea = Tea with Honey
Horse + Human = Centaur
Horse + Human = Cowboy
Hospital + House = Nursing Home
House + Human = Family
House + Lake = Houseboat
House + Money = Mansion
House + Moss = Treehouse
House + Mountain = Chalet
House + Plant = Garden
House + Water = Plumbing
Human + Machine = Cyborg
Human + Meat = Cannibal
Human + Metal = Glasses
Human + Metal = Tools
Human + Moon = Lunatic
Human + Oxygen = Carbon Dioxide
Human + Plant = Farmer
Human + Poison = Corpse
Human + Rain = Cold
Human + Stone = Statue
Human + Stone = Tool
Human + Sugar = Diabetes
Human + Sun = Sunburn
Human + Sword = Warrior
Human + Tool = Mechanic
Human + Tree = Lumberjack
Human + Wheat = Bread
Hunter + Wild Animal = Meat
Hurricane + Energy = Storm

Litera I:

Ice + Juice = Slushie
Ice + Meat = Ice Cube
Ice + Metal = Freezer
Ice + Sun = Water
Ice + Tea = Iced Tea
Ice Cream + Milk = Milkshake
Ice Cream + Sun = Melting
Ice Cube + Sun = Water
Idea + Light Bulb = Invention
Idea + Paper = Plan
Insect + Water = Mosquito

Litera J:

Juice + Pressure = Carbonation
Juice + Pressure = Wine
Juice + Seed = Jam
Juice + Wheat = Beer
Juice + Wine = Sangria

Litera K:

Kite + Sky = Wind
Knowledge + Book = Library
Knowledge + Computer = Internet
Knowledge + Glasses = Scientist

Litera L:

Lava + Ocean = Island
Lava + Pressure = Obsidian
Lava + Pressure = Stone
Lava + Pressure = Stonehenge
Lava + Stone = Obsidian
Lava + Tool = Sword
Lava + Water = Stone
Leaf + Water = Tea
Leather + Tool = Leather Armor
Leather + Tool = Leatherworking
Lemon + Sugar = Lemonade
Letter + Paper = Envelope
Life + Clay = Golem
Life + Meat = Steak
Life + Metal = Robot
Life + Soil = Moss
Life + Soil = Worm
Life + Swamp = Bacteria
Life + Tool = Engineer
Life + Water = Algae
Life + Water = Fish
Life + Water = Plankton
Light + Glasses = Eyeglasses
Light + House = Window
Light + Meat = Jerky
Light + Metal = Mirror
Light + Night = Star
Light + Oil = Lamp Oil
Light + Rainbow = Color
Light + Water = Rainbow
Light Bulb + Metal = Lamp
Lighthouse + Sea = Island
Lighthouse + Sea = Seagull
Lighthouse + Ship = Lighthouse
Livestock + Meat = Steak
Livestock + Milk = Cheese
Livestock + Thread = Wool
Lizard + Sand = Reptile
Lizard + Sky = Dragon
Lizard + Wild Animal = Snake
Love + Metal = Wedding Rings
Love + Time = Marriage
Lumber + Saw = Sawdust
Lumberjack + Tool = Axe

Litera M:

Machine + Metal = Factory
Machine + Paper = Printer
Magic + Wand = Spell
Magnifying Glass + Metal = Microscope
Mailbox + Postman = Postcard
Maple Syrup + Pancake = Breakfast
Marshmallow + Chocolate = Smores
Meat + Fire = Steak
Meat + Smoke = Bacon
Meat + Soil = Worms
Meat + Tool = Butcher
Meat + Tool = Knife
Metal + Paper = Money
Metal + Robot = Cyborg
Metal + Seed = Safe
Metal + Steam = Boiler
Metal + Steam = Engine
Metal + Stone = Blade
Metal + Stone = Ore
Metal + Sun = Gold
Metal + Tree = Chainsaw
Metal + Water = Rust
Metal + Wine = Grapevine
Milk + Tea = Milk Tea
Milk + Time = Cheese
Milk + Tool = Cheese
Milk + Yogurt = Kefir
Miner + Ore = Mine
Moon + Plant = Nightshade
Moon + Space = Moon Landing
Moon + Star = Night
Moon + Sun = Eclipse
Moon + Water = Tide
Moss + Stone = Ruins
Motorbike + Wheel = Motorcycle
Mouse + Cheese = Mousetrap
Mud + Plant = Swamp
Mud + Stone = Adobe
Mud + Stone = Clay
Mud + Wheat = Clay
Mushroom + Poison = Toadstool
Mushroom + Time = Truffle
Mushroom + Wood = Tree Mushroom
Music + Human = Singer

Litera N:

Night + Telescope = Stars
Night + Wild Animal = Owl
Ninja + Tool = Shuriken
Nuclear Bomb + Weapon = Fallout
Nut + Squirrel = Squirrel Nest
Nutella + Bread = Sandwich

Litera O:

Ocean + Pressure = Mariana Trench
Ocean + Sun = Coral Reef
Ocean + Sun = Salt
Ocean + Wood = Driftwood
Oil + Pressure = Gasoline
Oil + Seed = Vegetable Oil
Oil + Sunflower = Biofuel
Oil + Sunflower = Cooking Oil
Oil + Sunflower = Sunflower Oil
Oxygen + Sun = Ozone
Oxygen + Tree = Carbon Dioxide
Oxygen + Vegetable = Salad
Oxygen + Water = Hydrogen Peroxide
Paper +
Litera P:

Pencil = Pen
Paper + Pressure = Book
Paper + Scissors = Paper Cut
Paper + Water = Paper Boat
Paper + Wood = Book
Paper + Wood = Cardboard
Peanut Butter + Bread = Peanut Butter Jelly Sandwich
Pearl + Oyster = Pearl Diving
Pearl + Sand = Oyster
Pencil + Tool = Pen
Pencil + Tool = Sharpener
Penguin + Ice = Antarctica
Peppermint + Chocolate = Peppermint Chocolate
Phoenix + Egg = Ash
Phoenix + Tree = Christmas Tree
Phoenix + Wild Animal = Firebird
Photo + Book = Photo Album
Picture + Rainbow = Color
Pigeon + Statue = Pigeon Poop
Pineapple + Fruit = Pina Colada
Pipe + Tobacco = Smoking
Planet + Ring = Saturn
Planet + Space Station = Space
Plankton + Sea = Krill
Plankton + Sea = Ocean
Plankton + Sun = Algae
Plant + Pressure = Coal
Plant + Rain = Flower
Plant + Soil = Grass
Plant + Sun = Flower
Plant + Sun = Fruit
Plant + Sun = Sunflower
Plant + Time = Tree
Plant + Wild Animal = Caterpillar
Plant + Worm = Silk
Plant + Worm = Silkworm
Plastic + Tool = Toy
Plow + Soil = Field
Plutonium + Weapon = Nuclear Weapon
Poison + Rat = Rat Poison
Poison + Vegetable = Mushroom
Poison + Weapon = Poisoned Weapon
Pressure + Earth = Stone
Pressure + Steam = Turbine
Pressure + Tool = Hydraulic Press
Pressure + Water = Ice
Pressure + Water = Pressure Cooker
Programmer + Tool = Software
Pumpkin + Carve = Jack-o-lantern

Litera R:

Radiation + Water = Tritium
Rain + Seed = Flower
Rain + Soil = Mud
Rain + Soil = Plant
Rain + Sun = Rainbow
Rain + Sunflower = Umbrella
Rain + Tree = Umbrella
Rainbow + Sky = Color
Rat + Cheese = Mouse
Recipe + Paper = Cookbook
Reed + Water = Paper
Ring + Sun = Solar Eclipse
Ring + Thread = Engagement Ring
Ring + Tool = Ring Tool
River + Sea = Estuary
River + Time = Canyon
River + Tree = Willows
River + Water = Stream
Robot + Science = Android
Robot + Tool = Robot Arm
Robot + Vacuum = Roomba
Rock + Sheep = Wool
Rock + Water = Pebble
Rocket + Space = Rocket Science
Rope + Tree = Swing
Rope + Wood = Swing

Litera S:

Sack + Vegetable = Potato
Salamander + Wild Animal = Lizard
Salt + Sea = Saltwater
Salt + Water = Sea
Sand + Metal = Cast Iron
Sand + Mud = Clay
Sand + Snow = Sandcastle
Sand + Swamp = Clay
Sand + Vegetable = Cactus
Sand + Water = Beach
Sand + Worm = Snake
Sandwich + Cheese = Grilled Cheese
Scissors + Thread = Sewing Machine
Scorpion + Poison = Venom
Sea + Seed = Seaweed
Sea + Sun = Reflection
Sea + Sun = Salt
Sea + Wind = Wave
Seed + Soil = Grass
Seed + Soil = Plant
Seed + Time = Tree
Seed + Tree = Fruit Tree
Seed + Water = Flower
Sewing Machine + Thread = Clothes
Shark + Wild Animal = Killer Whale
Sheep + Wool = Yarn
Shuriken + Weapon = Ninja Stars
Silk + Spider = Spider Web
Silk + Thread = Fabric
Silk + Tool = Sewing Machine
Silkworm + Thread = Silk
Silkworm + Tool = Silk
Silver + Tool = Silverware
Sky + Snow = Aurora
Sky + Stone = Moon
Sky + Telescope = Astronomy
Sky + Water = Horizon
Sky + Wild Animal = Bird
Sledgehammer + Stone = Gravel
Smoke + Water = Fog
Smoke + Water = Mist
Snake + River = Anaconda
Snake + Sand = Desert
Snake + Tool = Poison
Snake + Tool = Snake Trap
Snake + Vegetable = Cucumber
Snake + Wild Animal = Medusa
Snow + Tool = Snowball
Snow + Wool = Sweater
Soap + Human = Cleanliness
Soap + Water = Bubbles
Soil + Tree = Nut
Soil + Water = Mud
Soil + Worm = Fertilizer
Solar Cell + Sun = Electricity
Solar Cell + Tool = Calculator
Solar System + Sun = Orbit
Solar System + Telescope = Astronomy
Space + Sun = Solar System
Space + Water = Ice Planet
Space + Water = Space Station
Space + Worm = Alien
Spider + Thread = Spider Web
Spider + Thread = Web
Spider + Wheat = Spider Web
Spider + Wild Animal = Spider Web
Sponge + Water = Water Sponge
Spyglass + Telescope = Astronomy
Star + Sky = Constellation
Star + Telescope = Astronomy
Star + Tool = Telescope
Star + Wild Animal = Starfish
Starfish + Sea = Starfish Reef
Steam + Turbine = Generator
Stone + Sun = Heat
Stone + Sun = Moon
Stone + Sun = Statue
Stone + Tool = Axe
Stone + Tool = Hammer
Stone + Tools = Statue
Storm + Energy = Lightning
Sugar + Juice = Soda
Sugar + Wine = Brandy
Sun + Sunglasses = Tanning
Sun + Water = Rainbow
Sun + Wine = Raisins
Sun + Yogurt = Cheese
Sunflower + Tool = Sunflower Oil
Sunflower + Vegetable = Sunchoke
Swamp + Tree = Mangrove
Swamp + Vegetable = Cranberries
Swamp + Wild Animal = Alligator
Swamp + Worm = Leech
Swamp + Worm = Snake
Sword + Tool = Swordsmith

Litera T:

Telescope + Tool = Microscope
Thread + Tool = Sewing Machine
Thread + Wheel = Sewing Machine
Thread + Wheel = Spinning Wheel
Tide + Time = Hourglass
Time + Tool = Clock
Time + Vegetable = Pickles
Time + Wheel = Clock
Time + Wood = Aging
Tool + Tree = Lumber
Tool + Tree = Wood
Tool + Vegetable = Kitchen
Tool + Wheel = Bicycle
Tool + Wood = Hammer
Toothpaste + Toothbrush = Cleanliness
Tree + Water = Willow
Tree + Wild Animal = Koala
Tree + Wind = Leaves
Tree + Woodpecker = Nest
Turtle + Egg = Turtle Nest
Turtle + Time = Fossil
Turtle + Water = Turtle Nest

Litera U:

Umbrella + Rain = Raincoat

Litera V:

Vegetable + Water = Soup
Vegetable + Worm = Compost
Vegetable + Yogurt = Cucumber
Vinegar + Wine = Sour
Virus + Water = Plankton
Volcano + Tool = Volcanology
Volcano + Water = Geyser
Volcano + Wild Animal = Dinosaur

Litera W:

Water + Earth = Mud
Water + Wheel = Waterwheel
Water + Wood = Boat
Waterfall + River = Rapids
Wave + Wind = Hurricane
Wax + Wheel = Candle
Wheat + Wind = Flour
Wheat + Wood = Barrel
Wheel + Wood = Chariot
Wild Animal + Worm = Beetle
Wild Animal + Zoo = Captivity
Wind + Wood = Flute
Wind + Worm = Butterfly
Wind + Worm = Kite
Windmill + Wind = Electricity
Wine + Wood = Barrel
Wire + Wool = Cable
Wood + Woodpecker = Birdhouse
Wood + Woodpecker = Nest
Wood + Woodpecker = Sawdust
Wool + Wheel = Yarn
Wool + Wild Animal = Sheep
Wool + Yarn = Sweater
Worm + Sand = Snake
Worm + Soil = Beetle
Worm + Worm = Snake

Litera Y:

Yarn + Tool = Sweater
Yarn + Wild Animal = Wool
Yeast + Yogurt = Cheese
Yogurt + Tool = Cheese

Litera Z:

Zeppelin + Zeppelin = Airplane
Zombie + Corpse = Ghoul
Zombie + Life = Zombie Virus
Zombie + Zombie = Zombie Apocalypse

Dodaj komentarz

Tutaj znajdziesz darmowe, super fajne gry do pobrania na komputer PC (Windows), gry na Androida oraz gry online (czyli przeglądarkowe) - dla dzieci, dla dziewczyn, dziewczynek i chłopców, samochodowe. Mamy stare i nowe gry odlotowe! Pełne wersje oraz demo. Programy do pobrania (Windows) najpierw pobieramy z serwera (wykonujemy download, ściągamy), potem instalujemy na lokalnym komputerze i możemy grać. W dolinie gier są także gry na system Android, czyli gry na telefon, urządzenia mobilne: na smarftony oraz tablety. A więc nie czekaj! Pobieraj gry na komputer PC oraz system Android. Chomikuj je i baw się dobrze!